श्री वरवरमुनि स्वामीजी ( श्री अळगिय मणवाळमामुनि )

 श्री वरवरमुनि स्वामीजी 


श्री अळगिय मणवाळमामुनि
श्री वरवरमुनि स्वामीजीको तनियन 

श्रीशैलेश दयापात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् ।
यतीन्द्र प्रवणम् वन्दे रम्यजामातरम् मुनिम् ॥



Next Post Previous Post