श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजी ( श्रीमन्नारायण देवस्थान चाराली )


श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजी 


 श्रीलक्ष्मीशशठारिनाथयतिराड्गोविन्दपादानुगं
नित्यं ध्यातरहस्यतत्त्वविमलं मोक्षप्रदं सौष्ठवम् ।
 श्रीयोगिकमलार्यदेशिकदयादीक्षादिशोभायुतं
नित्यं श्रीह्युपमन्युगोत्रमनघं श्रीवासुदेवं भजे ॥

मार्गशीर्षेपूर्णिमायां रोहिण्यां कर्कटे भृगौ
खगेशांशावतीर्णाय वासुदेवाय मंगलम्   ॥

Next Post Previous Post