श्री देवराजाचार्य स्वामीज्यू ( धनगढी कैलाली )

 श्री देवराजाचार्य स्वामीज्यू 


श्रीयोगिराज रघुनाथगुरोः प्रशिष्यं
श्रीमज्जनार्दनगुरूत्तमशिष्यरत्नम् ।
वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलं
श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये ।।


Next Post Previous Post