श्री गोवर्धन रङ्गाचार्य स्वामी ज्यू

श्रीरङ्गाचार्य स्वामी ज्यू 


 
वाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकं
श्रीमत्कोविद श्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितम् ।
श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम् 
श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा ।।

Next Post Previous Post